ثبت نام در دوره خصوصی VIP (تک نفره)

نام و نام خانوادگی(Required)
استان محل زندگی(Required)

موعد پرداخت
زمان ثبت‌نام

موعد پرداخت
زمان شروع کلاس ها

500,000 تومان

19,400,000 تومان

مجموع

19,900,000 تومان

موعد پرداخت
زمان ثبت‌نام

موعد پرداخت قسط اول
زمان شروع کلاس ها

موعد پرداخت قسط دوم + کارمزد اقساط
اواسط دوره

500,000 تومان

9,800,000 تومان

9,900,000 تومان

مجموع به همراه کارمزد اقساط

20,200,000 تومان