-هزینه رزرو تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نمی باشد. 
-امکان عودت هزینه رزرو، کنسل کردن و یا جا به جایی زمان پس از رزرو وجود ندارد. 
-پیش از رزرو در آموزشگاه تعمیرات موبایل توبیکس به تمام این موارد توجه داشته باشید. 
-در طول جلسات گوشی خود را در حالت سایلنت بگذارید. 
-در صورتی که در کمتر از 90 درصد جلسات حضور داشته باشید ارائه مدرک توسط آموزشگاه توبیکس و سازمان فنی و حرفه ای مقدور نمی باشد.